JAARWERKINGSSUBSIDIES

Wat?

De jaarwerkingssubsidie wordt toegekend door vzw JOS als tussenkomst in een deel van de werkingskosten van het jeugdwerkinitiatief volgens de voorwaarden in het stedelijke subsidiereglement voor de ondersteuning van lokale jeugdwerkinitiatieven.

Wat?

Is je vereniging erkend als lokaal jeugdwerk? Of voldoe je aan alle erkenningvoorwaarden in artikel 3 van het reglement? Dan kan je vanaf 1 september 2016 voor het werkjaar 2016 (van 1 september 2015 tot 31 augustus 2016) een werkingssubsidie aanvragen.

  • De aanvraag voor jeugdbewegingen gebeurt volledig digitaal. Alle hoofdverantwoordelijken ontvangen daarvoor na de zomervakantie de instructies. Meer info bij Toon

  • De aanvraag voor speelpleinwerkingen gebeurt semi-digitaal via een Excel-sheet waarin de puntenverdeling uit het subsidiereglement vervat zit.

  • De aanvraag voor thematische jeugdwerkinitiatieven gebeurt op basis van het papieren aanvraagformulier