Walkie Talkies

JOS vzw stelt 10 walkie talkies met headset ter beschikking van lokale jeugdwerkinitiatieven en jeugdwerkprojecten.

Aanvraagprocedure

De aanvraag gebeurt ten vroegste 3 maand op voorhand en ten laatste één week voor aanvang van de activiteit. Het ontlenen kan enkel voor activiteiten die binnen de werking van de jeugdvereniging kaderen. De aanvraag kan telefonisch, schriftelijk of via mail. De aanvrager zal hierover een bevestiging ontvangen.

Ophalen en terugbrengen

De walkies kunnen opgehaald worden bij JOS vzw (Apostelstraat 13 te Sint-Niklaas) tijdens de openingsuren op de onderling afgesproken dag. Bij het ophalen van de walkie talkes zal je een document ondertekenen waarin het ontleningsreglement beschreven staat en het aantal walkies dat je ontleent. Een voorbeeld van het formulier vind je hier.

Verlies of schade

Je ontvangt de walkies in goede staat en zijn technisch volledig in orde. Deze toestellen worden bij teruggave gecontroleerd op beschadiging door een teamlid van JOS vzw. Beschadigingen aangebracht door de ontlener of verlies van de walkies moeten vergoed worden. De totale waarde van één walkie is 205,91 EUR (incl BTW), één oortje is 22 EUR (incl. BTW). De oortjes worden mooi opgerold in de verpakking terug gebracht.