Binnen de krijtlijnen van de beschikbare kredieten voorzien in het meerjarenplan van het stadsbestuur worden investeringssubsidies uitgekeerd voor de aankoop van een gebouw, zetten van een nieuwbouw, instandhoudingswerken aan jeugd(werk)lokalen of een project speelinfrastructuur op Sint-Niklaas grondgebied. Het volledige reglement en alle voorwaarden kan je hier terugvinden.

Wil je meer te weten komen over deze subsidie, neem dan contact op met Jürgen.