Deze subsidie kan aangevraagd worden door erkende jeugdbewegingen, jeugdhuizen en thematische jeugdwerkinitiatieven voor het vervoeren van materiaal naar een weekend- en/of kampplaats op basis van volgende voorwaarden:

  • De aanvrager organiseert zelf het vervoer van materiaal met een camionette, vrachtwagen of ander transportmiddel. Louter het vervoer met een personenwagen van en naar het kamp wordt niet gesubsidieerd;
  • Het kamp moet langer dan 3 dagen duren;
  • Per jeugdwerkinitiatief kunnen twee verschillende aanvragen worden behandeld voor zover de kamplocatie onderling verschilt;

De materiaalvervoersubsidie bedraagt 1 EUR/km met een maximum van 600 km per aanvraag. Voor aanvragen tot en met 100 km (heen en terug) wordt naast de kilometervergoeding een opstartbedrag van 100 EUR voor algemene kosten toegekend.

De aanvraag moet ingediend worden voor 30 september in het digitaal jeugdplatform.

Wil je meer te weten komen over subsidies, neem dan contact op met Toon.