Deze subsidie kan aangevraagd worden door erkende jeugdbewegingen, jeugdhuizen en thematische jeugdwerkinitiatieven voor het vervoer van leden met een autobus op basis van volgende voorwaarden:

  • De kampplaats ligt meer dan 5 kilometer verwijderd van een treinstation;
  • Openbaar vervoer wordt niet gesubsidieerd;

Deze subsidie voor ledenvervoer bedraagt 80% van het busvervoer, dit met een maximum van 200 EUR per werkjaar per jeugdwerkinitiatief.

De aanvraag moet ingediend worden voor 30 september in het digitaal jeugdplatform.

Wil je meer te weten komen over subsidies, neem dan contact op met Toon.