De subsidie voor het volgen van kadervorming wordt toegekend door het stadsbestuur om jongeren te stimuleren kadervorming te volgen. De subsidie wordt toegekend volgens het stedelijk subsidiereglement voor de bevordering van vorming van jongeren.

Je kan 60% van de kostprijs terugbetaald krijgen met een maximum van 75 EUR per deelnemer per cursus en een maximum van 150 EUR per jaar per aanvrager.

Om de subsidie aan te vragen moet je gedomicilieerd zijn in Sint-Niklaas, mag je maximum 30 jaar zijn en moet de kadervorming gevolgd zijn bij een door de Vlaamse Gemeenschap erkende kadervormingsorganisatie.

Bezorg je bewijs van deelname en de nodige gegevens voor terugbetalingen via dit formulier.

Wil je meer te weten komen over subsidies, neem dan contact op met Toon.