Elk jeugdhuis dat zelf infrastructuur beheert en geen infrastructuur ter beschikking gesteld krijgt van het stadsbestuur of JOS vzw als eigenaar of medebeheerder, kan aanspraak maken op een infrastructuur- en beheersubsidie van max. 1.500 EUR. De subsidie is enkel een tussenkomst in het beheer (huur, energie, gas en water) van de infrastructuur die het jeugdhuis voor jongeren openstelt. 

De infrastructuur- en beheersubsidie wordt uitbetaald op basis van facturen. Deze facturen moeten op naam de vereniging staan en mogen bij uitbetaling van het saldo niet ouder zijn dan 2 jaar vanaf de datum van de principiële goedkeuring van de subsidie.

Wil je meer te weten komen over deze subsidie, neem dan contact op met Jürgen.