Deze subsidie kan aangevraagd worden door erkende speelpleinwerkingen voor de animatoren die actief zijn binnen hun werking. De vergoeding per animator wordt bepaald op basis van hun verantwoordelijkheid tijdens de werkingsperiode en het attest dat zij bezitten. De JOS ondersteuner van jouw speelpleinwerking bezorgt jou tijdig een werkdocument.

Wil je meer te weten komen over deze vergoeding, neem dan contact op met Phaedra.