Met je jeugdvereniging of jeugdwerkinitiatief kan je ook vele andere subsidies aanvragen bij het stadsbestuur van Sint-Niklaas, deze kunnen projectmatig, thematisch, … zijn.

Meer info via deze link.