Subsidie voor kampvervoer of ledenvervoer

Wat?

De subsidie voor kampvervoer en ledenvervoer wordt toegekend door vzw JOS als tussenkomst voor het vervoer van kampmateriaal of leden van en naar de kampplaats en volgens de voorwaarden in het stedelijke Subsidiereglement voor de ondersteuning van lokale jeugdwerkinitiatieven.
De subsidie kan worden aangevraagd door jeugdwerkinitiatieven die door het stadsbestuur zijn erkend als jeugdbeweging of thematisch jeugdwerkinitiatief .

Hoe?

  • Download het aanvraagformulier voor vervoer van kampmateriaal door de stadsvrachtwagen
  • Download het subsidieformulier voor kamp- of ledenvervoer worden