Projectsubsidie jeugdcultuur

Wat?

De projectsubsidie jeugdcultuur wordt toegekend door het stadsbestuur voor de ondersteuning van projecten rond jeugdcultuur volgens de voorwaarden in het gelijknamige stedelijke subsidiereglement. Het stadsbestuur verstaat onder jeugdcultuur alle mogelijke uitingsvormen van artistieke en/of expressieve beleving die eigen zijn aan kinderen, jongeren en hun leefwereld.

Zowel thematisch jeugdwerk, jeugdhuizen, vzw’s met sociaal culturele grondslag als kinderen en jongeren uit Sint-Niklaas kunnen een projectsubsidie aanvragen.

Hoe?

Je vind een stappenplan voor het ‘checken’ van je project en de aanvraag van je projectsubsidie via www.pingjeding.beHulp

Erkende jeugdverenigingen kunnen voor vragen of hulp bij het uitwerken van een projectidee terecht bij Toon