Zoekresultaten

Buitenspeeldag

…Wil je meer te weten komen over de locaties en wat er daar juist zal plaatsvinden? Bekijk het even hieronder! Alle info kan je terugvinden via de facebookpagina en website…

>

Animatorenvergoeding

…werkingsperiode en het attest dat zij bezitten. De JOS ondersteuner van jouw speelpleinwerking bezorgt jou tijdig een werkdocument. Wil je meer te weten komen over deze vergoeding, neem dan contact…

>

Jaarwerkingsubsidies

De jaarwerkingssubsidie wordt toegekend door vzw JOS aan erkende lokale jeugdwerkinitiatieven of initiatieven die voldoen aan de erkenningsvoorwaarden als tussenkomst in een deel van de werkingskosten van het jeugdwerkinitiatief volgens…

>

Plutomobiel

Tijdens de zomervakantie rijdt de bakfiets van buurt naar buurt en laat kinderen via creatief spel kennis met verhalen, theater, dans, muziek, beeld en film. De werking richt zich tot…

>

Dag van de jeugdbeweging

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Dag van de Jeugdbeweging 9100 (@dvdjbsn) Meer info: Facebookpagina en Instagram…

>

Pretcamionet

Meer info: 9100 speelstad Facebookpagina pretcamionet@jos.be 0456 15 57 17…

>

Thematische jeugdwerkinitiatieven

Is een jeugdvereniging met een actieve, gespecialiseerde werking in een specifiek werkveld of rond een specifiek(e) thema of doelgroep. Wil je meer te weten komen over thematische jeugdwerkinitiatieven? Neem dan…

>

Politieke jongerenverenigingen

…de stad. Wil je meer te weten komen over politieke jongerenverenigingen? Neem dan contact op met Jürgen. Hieronder kan je alle politieke jongerenverenigingen op ons grondgebied terugvinden met hun contactgegevens….

>

Materiaalvervoersubsidie

…dan 3 dagen duren; Per jeugdwerkinitiatief kunnen twee verschillende aanvragen worden behandeld voor zover de kamplocatie onderling verschilt; De materiaalvervoersubsidie bedraagt 1 EUR/km met een maximum van 600 km per…

>

Kadervormingssubsidie

…worden voorgelegd. Bezorg je bewijs van deelname en de nodige gegevens voor terugbetalingen via dit formulier. Wil je meer te weten komen over subsidies, neem dan contact op met Jürgen….

>