Een speelpleinwerking is een open en laagdrempelig vakantie-initiatief waar alle kinderen van drie tot en met vijftien jaar tijdens de vakantieperiode(s) terechtkunnen voor jeugdwerkactiviteiten. Een werkingsperiode bestaat uit minimum tien werkdagen, waarvan ten minste vier opeenvolgende. Per werkdag wordt minstens een volledig dagdeel van vier uur werking georganiseerd. JOS ondersteunt alle speelpleinwerkingen op het grondgebied in een individueel traject en brengt hen samen tijdens overlegmomenten.

Wil je meer te weten komen over speelpleinwerkingen? Neem dan contact op met Phaedra.

Meer info over de verschillende speelpleinwerkingen in Sint-Niklaas kan je terugvinden op de website van SPONS vzw.

Hieronder kan je alle speelpleinwerkingen op ons grondgebied terugvinden met hun contactgegevens.

Speelplein Spenoazi (Sinaai) https://www.speelpleinspenoazi.be/

Speelplein Belspeelse (Belsele) https://www.belspeelse.be/

Speelplein Gouden Leeuw (Sint-Niklaas): https://www.joetz.be/speelpleinen

Speelplein Kwammer (Sint-Niklaas): https://www.speelpleinkwammer.be/

Speelplein De Pielewuiter (Nieuwkerken): https://www.speelpleindepielewuiter.be/

Speelplein ‘t Speelanker (Sint-Niklaas): https://www.facebook.com/speelpleinwerkingtspeelanker/