Ondersteuning

JOS ondersteunt het jeugdwerk in Sint-Niklaas in het coachen van vrijwilligers en het begeleiden van hun projecten. Daarnaast heeft JOS de opdracht kwalitatieve jeugdinfrastructuur toegankelijk te maken voor allerlei jeugdwerkinitiatieven of projecten.

Een traject op maat

Een ondersteuningstraject start met een vraag en verkennend gesprek tussen een medewerker van JOS en de verantwoordelijken van het jeugdwerkinitiatief. Na een bespreking binnen het team JOS wordt samen met het jeugdwerkinitiatief de doelstelling, een aanzet voor een plan van aanpak en een inschatting van de tijdsinvestering van de ondersteuning opgemaakt. Afhankelijk van de gevraagde ondersteuning kan het nodig zijn om deze projectfiche voor te leggen aan het dagelijkse bestuur of de raad van bestuur van vzw JOS.

Vragen?

Voor meer informatie of de bespreking van een ondersteuningstraject maak je een afspraak met Tim en Jurgen. Je kan ook steeds langskomen op het JOS-kantoor.