Erkenning als lokaal jeugdwerk

Wat?

Het stadsbestuur kan een jeugdwerkinitiatief als lokaal jeugdwerk erkennen. Met zo’n erkenning wordt je vereniging stemgerechtigd lid van de stedelijke jeugdraad, kunnen jullie stedelijke infrastructuur en materiaal huren aan jeugdtarief en kan je vereniging aanspraak maken op (enkele) ondersteuningsmaatregelen uit het stedelijke subsidiereglement voor de ondersteuning van lokale jeugdwerkinitiatieven.

Voorwaarden?

Om erkend te worden door het stadsbestuur moet je vereniging aan volgende voorwaarden voldoen:

  • De hoofdzetel moet op het grondgebied van Sint- Niklaas gevestigd zijn;

  • Minstens 1 volledig kalenderjaar actief zijn op het grondgebied van Sint-Niklaas;

  • Voldoen aan de definitie van jeugdwerk en een werking hebben die binnen minstens 1 van de zes jeugdwerkvormen past;

  • Geen winstgevend doel nastreven;

  • Indien je jeugdwerkinitiatief een vzw-structuur heeft, moet deze zodanig gestructureerd zijn dat alle beleidsorganen uit minstens 5 personen bestaan, waarvan minimaal 1/3 jonger is dan 30 jaar.

Vragen?

Voor meer info en begeleiding maak je een afspraak met Tim.