Kamp- en ledenvervoer

Kampvervoersubsidie

Deze subsidie kan aangevraagd worden door erkende jeugdbewegingen, jeugdhuizen en thematische jeugdwerkinitiatieven voor het vervoeren van materiaal naar een kampplaats op basis van volgende voorwaarden:

  • De aanvrager organiseert zelf het vervoer van materiaal met een camionette, vrachtwagen of ander transportmiddel. Louter het vervoer met een personenwagen van en naar het kamp wordt niet gesubsidieerd;
  • Enkel vervoer op Belgisch grondgebied komt in aanmerking;
  • Het kamp moet langer dan 3 dagen duren;
  • Per jeugdwerkinitiatief kunnen twee verschillende aanvragen worden behandeld voor zover de kamplocatie onderling verschilt.

Bedrag

Bedrag: De subsidie voor kampvervoer bedraagt 100 EUR als opstartbedrag voor algemene kosten en 1 EUR/km met een maximum van 600 km per aanvraag. Voor aanvragen tot en met 100 km (heen en terug) wordt naast de kilometervergoeding een opstartbedrag van 100 EUR voor algemene kosten toegekend

Aanvraagprocedure

Deze verenigingen zullen deze aanvraag kunnen indien via hun digitaal jeugdplatform. Deze moeten uiterlijk één maand na het kamp aan het stadsbestuur worden bezorgd.

Ledenvervoersubsidie

Deze subsidie kan aangevraagd worden door erkende jeugdbewegingen, jeugdhuizen en thematische jeugdwerkinitiatieven voor het vervoer van leden met een autobus op basis van volgende voorwaarden:

  • De kampplaats ligt meer dan 5 kilometer verwijderd van een treinstation;
  • Enkel vervoer op Belgisch grondgebied komt in aanmerking;
  • Openbaar vervoer wordt niet gesubsidieerd.

Bedrag

Deze subsidie voor ledenvervoer bedraagt 80% van het busvervoer, dit met een maximum van 200 EUR per werkjaar per jeugdwerkinitiatief.

Aanvraagprocedure

Deze verenigingen zullen deze aanvraag kunnen indienen via hun digitaal jeudgplatform. Deze moeten uiterlijk één maand na het kamp aan het stadsbestuur worden bezorgd.