Kadervormingssubsidie

De subsidie voor het volgen van kadervorming wordt toegekend door het stadsbestuur om jongeren te stimuleren kadervorming te volgen. De subsidie wordt toegekend volgens het stedelijk subsidiereglement voor de bevordering van kadervorming van jongeren.

Bedrag

Onder kadervorming wordt een samenhangende opleiding verstaan van de verantwoordelijke of toekomstig verantwoordelijke personen belast met animeren en begeleiden van kinderen en jongeren. Je kan 60% van de kostprijs terugbetaald krijgen met een maximum van 75 EUR per deelnemer per cursus en een maximum van 150 EUR per jaar per aanvrager.

Aanvraagprocedure

Om de subsidie aan te vragen moet je gedomicilieerd zijn in Sint-Niklaas, mag je maximum 30 jaar zijn en moet de kadervorming gevolgd zijn bij een door de Vlaamse Gemeenschap erkende kadervormingsorganisatie. Het overzicht vind je hier.

Bezorg je bewijs van deelname met daarop het rekeningnummer waarop de subsidie mag worden gestort aan het Jos-team of de jeugddienst. Erkende jeugdwerkinitiatieven die kadervorming voor hun leiding betaalden mogen deelnamebewijzen gebundeld binnenbrengen met vermelding van de rekeningnummer van de vereniging.