Jaarwerkingssubsidie

De jaarwerkingssubsidie wordt toegekend door vzw JOS aan erkende lokale jeugdwerkinitiatieven of initiatieven die voldoen aan de erkenningsvoorwaarden zoals omschreven in artikel 3 van het subsidiereglement, als tussenkomst in een deel van de werkingskosten van het jeugdwerkinitiatief volgens de voorwaarden in het stedelijke subsidiereglement voor de ondersteuning van lokale jeugdwerkinitiatieven.

Basisjaarwerkingssubsidie

Wanneer je erkend bent als jeugdwerkiniatief heb je recht op een basissubsidie, deze is voor iedere jeugdwerkvorm anders.

  • Jeugdbewegingen, speelpleinwerkingen en thematische jeugdwerkinitiatieven: 750 EUR
  • Jeugdhuizen: 1000 EUR
  • Politieke jongerenverenigingen: 250 EUR

Extra jaarwerkingssubsidie

Erkende speelspleinwerkingen en jeugdbewegingen kunnen hun basissubsidie vermeerderen met een werkingssubsidie en/of kwaliteitssubsidie. Deze wordt per jeugdwerkvorm bepaald aan de hand van een specifieke puntentelling en de financiële ruimte en verdeling die daartoe opgenomen is in het meerjarenplan en het jaarlijks budget.

Erkende jeugdhuizen hebben recht opeen infrastructuurbeheerssubsidie voor beheerskosten wanner zij geen infrastructuur ter beschikking krijgt van het stadsbestuur. Daarnaast kunnen zij hun basissubsidie vermeerderen door te werken rond aanbodsgerichte thema’s: educatie, creatie, presentatie en/of sport.

Meer informatie over deze subsidie vind je in het stedelijk subsidiereglement voor de e-ondersteuning van lokale jeugdwerkinitiatieven onder artikel 4. Subsidies en andere financiële ondersteuning.

Indienen jaarwerkingssubsidies

Jeugdbewegingen, speelpleinwerkingen, politieke jongerenverenigingen en thematische jeugdwerkiniatieven hebben toegang tot het digitaal jeugdplatform waarop zij hun digitaal subsidiedossier kunnen invullen. Ieder jaar krijgen de eindverantwoordelijken van deze jeugdverenigingen een melding wanneer het subsidiedossier wordt opengesteld om in te vullen. Het subsidiedossier wordt ingevuld voor het afgelopen werkjaar (vb. op 1 September 2017, kan je werkingssubsidies aanvragen voor het werkjaar 1 September 2016 – 31 Augustus 2017). De periode om dit in te vullen valt tussen 31 Augustus en 31 Oktober. De volledigheid van het dossier is de verantwoordelijkheid van de jeugdbeweging, ga hier zeker bewust mee aan de slag. De grondigheid van je dossier bepaalt mee hoeveel subsidies jouw juegdvereniging krijgt.

Jeugdhuizen: Momenteel is er nog geen digitaal portaal opgemaakt voor de jeugdhuizen, dit is in de toekomst echter wel het plan. De jeugdhuizen krijgen momenteel een online formulier opgestuurd dat zij dienen in te vullen en waarin zij de nodige bewijzen kunnen uploaden. Jeugdhuizen vullen voor hun basissubsidie de gegevens in van het afgelopen werkjaar. Voor de toekenning van de subsidie op basis van aanbodsgerichte thema’s dienen zij een aanvraag te doen voor het komende werkjaar.

Nog niet erkend? Op deze pagina Erkenning als lokaal jeugdwerk vind je hierover de nodige informatie.