Infrastructuurssubsidie

Elk jeugdhuis dat zelf infrastructuur hebeert en geen infrastructuur ter beschikking gesteld krijgt van het stadsbestuur of JOS vzw als eigenaar of medebeheerder, kan aanspraak maken op een infrastructuur- en beheersubsidie van max. 1.500 EUR. De subsidie is enkel een tussenkomst in het beheer (huur, energie, gas en water) van de infrastructuur die het jeugdhuis voor jongeren openstelt.

Aanvraagprocedure

De infrastructuur- en beheersubsidie wordt uitbetaald op basis van facturen. Deze facturen moeten op naam de vereniging staan en mogen bij uitbetaling van het saldo niet ouder zijn dan 2 jaar vanaf de datum van de principiƫle goedkeuring van de subsidie.