Ons merk voor sterk jeugdwerk onze missie

Jeugdwerk is een plaats waar kinderen & jongeren echt jong mogen zijn, waar ze de positieve kracht van een groep leren kennen, waar ze kunnen groeien op hun eigen tempo, waar ze vrienden maken en met vallen en opstaan veel kunnen leren. Jeugdwerk is een levenshouding waarbij kinderen en jongeren consequent centraal staan. Jeugdwerk is speels, zot, creatief, divers, ... Jeugdwerk is onze methode om de kinderrechten op vrije tijd, participatie en experiment te garanderen. Jeugdwerk is onze hefboom om het welbevinden én ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in hun vrije tijd te verhogen. Daarom gaan we resoluut voor de toegang tot jeugdwerk voor alle jonge inwoners in onze stad! 

JOS wordt ons merk voor al het jeugdwerk. We dragen ons geloof in sterk jeugdwerk uit en bouwen er een lokaal netwerk met vrijwilligers en professionals rond op. Zo willen we het jeugdwerk in de stad vooruit stuwen en verder het verschil kunnen maken in het leven van jonge mensen.

Jeugdwerk is onze methode. 

Jeugdwerk is er niet voor zichzelf. Jeugdwerk moet toegankelijk zijn om zoveel mogelijk kinderen en jongeren in de stad te kunnen versterken. 

Jeugdwerk verschijnt in allerlei vormen en is experimenteel. 

Dé jeugdvereniging of 

dé jeugdwerking bestaat niet. Jeugdwerk is altijd in beweging. 

Onze visie & impact

JOS gaat voor vrijetijdsaanbod dat vertrekt vanuit de leefwereld van kinderen & jongeren, hen ruimte geeft en hen consequent centraal stelt. We willen empowerment van kinderen & jongeren stimuleren door: 

De waarde van speelpleinwerkingen, jeugdbewegingen, jeugdhuizen & andere jeugdwerkingen in de stad te benoemen en hun vrijwilligers te ondersteunen. We zoeken een evenwichtige samenwerking, zowel rond verwachtingen als return. samen met partners buurtgericht jeugdwerk te ontwikkelen als basis voor duurzaam samenleven in de stad. Onze focus ligt op de speelkansarme wijken van de stad. 

Jos gaat actief op zoek naar ontmoeting & verbinding.

JOS brengt ervaringsdeskundigen, vrijwilligers én het stadsbestuur samen. Dat gedeeld eigenaarschap over onze vereniging maakt ons uniek. Vanuit zijn nabijheid tot kinderen & jongeren, in jeugdverenigingen of in de eigen werkingen, wil het ook richting wijzen naar kruispunten met o.a. onderwijs, cultuur, sport en welzijn. Deze ruime maatschappelijke blik draagt bij tot sterker jeugdwerk