Extra stadssubsidies

Vanuit verschillende stadsdiensten kan je enkele subsidies verkrijgen als jeugdvereniging. Hieronder wat extra informatie over deze subsidies.

Evenementensubsidie

De evenementendienst van de stad Sint-Niklaas voorziet sins 2017 een evenementensubsidie om financiële ondersteuning te verlenen om evenementen op haar grondgebied mogelijk te maken. Er zijn vijf categorieën die een aanvraag kunnen doen voor deze subsidie:

  • Wijkkermissen
  • Kerstmarkten
  • Carnaval
  • Buitengewone sportmanifestaties
  • Andere evenementen

Ondere andere evenementen wordt vooral verstaan: Evenementen die een Unique selling proposition of unique selling point hebben. Dit wil zeggen evenementen die potentiële klanten (in de meest ruime zin van het woord) kunnen aanspreken. Hieronder wordt vooral verstaan Sinterklaas, Ballons, Grote Markt, Art Deco, onderwijs en Literatuur.

Meer informatie vind je in het subsidiereglement evenementen.
Het aanvraagformulier vind je op de stadswebsite.

Kansenpas en attest voor vrijetijdsparticipatie

Jeugdverenigingen kunnen zich opgeven bij het OCMW van Sint-Niklaas als vereniging die mee werkt aan het beleid voor kansenpassen en attesten voor vrijetijdsparticipatie. Dit wil zeggen dat je kortingen verleent aan kinderen en jongeren die houder zijn van een kansenpas en attest voor vrijetijdsparticipatie/

Wat houdt dit in?

Je vereniging geeft korting aan kinderen en jongeren die in het bezit zijn van een kansenpas en een attest voor vrijetijdsparticipatie. Je kent hen een korting toe van 80% op hun inschrijvingsgeld, aankoop uniform en deelname aan daguitstappen of weekends. De kinderen en jongeren dienen wel hun attest voor vrijetijdsparticipatie af te geven wanneer ze zich inschrijven voor een activiteit. Hun kansenpas dienen ze enkel te tonen bij de inschrijving.

Twee soorten attesten vrijetijdsparticipatie

  • Langdurige activiteit: inschrijving bij een vereniging + korting op alle bijhorende activiteiten en uniform
  • Kortdurige activiteiten: sportkampen, speelpleinwerking, vakantiekampen, …

Subsidie

Na je werking bezorg je aan het OCMW een document met de naam van jouw werking, de rekeningnummer, de lijst met kinderen en jongeren die je deze korting hebt toegekend samen met hun attesten voor vrijetijdsparticipatie. Het OCMW betaalt jouw vereniging de 80% korting terug die je toegekend hebt aan deze kinderen en jongeren.

Door mee te werken aan dit beleid ontvang je van het OCMW 250 EUR subsidie.

Meer informatie vind je bij de kansenwerking in het welzijnshuis.