Animatorenvergoeding

Deze subsidie kan aangevraagd worden door erkende speelpleinwerkingen, die niet in de waarschuwingsprocedure zitten, voor de animatoren die actief zijn binnen hun werking.

Bedrag

De vergoeding per animator wordt bepaald op basis van hun verantwoordelijkheid tijdens de werkingsperiode en het attest dat zij bezitten.

Attest Volle dag Halve dag
Zonder attest 7,5 EUR 6 EUR
Stagiair animator 15 EUR 9 EUR
Animator 20 EUR 12 EUR
Weekverantwoordelijke 30 EUR 28 EUR

Aanvraagprocedure

De lijst met ingezette animatoren wordt uiterlijk één maand na de laatste werkingsdag aan het stadsbestuur ingediend. De JOS ondersteuner van jouw speelpleinwerking bezorgt jou tijdig dit werkdocument.