Missie

JOS wil de erkende jeugdwerkinitiatieven in Sint-Niklaas op maat ondersteunen en de deelname van alle kinderen en jongeren in onze stad aan jeugdwerkprojecten bevorderen. JOS Vzw zet daarom in op duidelijke en toegankelijke informatie, het coachen van vrijwilligers, het begeleiden van jeugdwerkprojecten en nagelnieuwe initiatieven voor en/of door kinderen en jongeren in Sint-Niklaas en zijn deelgemeenten.Bij de JOS-medewerkers kan je terecht voor al je vragen over jeugdwerk in Sint-Niklaas.

JOS Vzw is opgericht door het stadsbestuur van Sint-Niklaas en wordt bestuurd door vertegenwoordigers van het stadsbestuur én het jeugdwerk.

Ontdek hier meer over het DNA van Jos

Het JOS-Team
Bart De Bruyne

Schepen van jeugd
Voorzitter

Tim De Brabander

Coördinator
Tel: 0486 05 02 49

Sara Weemaes

Ondersteuning speelpleinwerkingen,
Plutomobiel & Kroontjescrew
Tel: 0497 06 27 52

Toon De Beleyr

Ondersteuning jeugdhuizen
Subsidies, DVDJB,
Netwerkmomenten & Communicatie
Tel: 0497 134 135

Jürgen Naudts

Ondersteuning personeel jeugdhuizen,
jeugdinfrastructuur en buitenspeeldag
Tel: 0468 25 01 82

Kato Van der Gucht

Ondersteuning jeugdbewegingen,
Pretcamionet, goegebuurt & gazometerwijk
Tel: 0484 38 63 50