Missie

JOS wil de erkende jeugdwerkinitiatieven in Sint-Niklaas op maat ondersteunen en de deelname van alle kinderen en jongeren in onze stad aan jeugdwerkprojecten bevorderen. JOS Vzw zet daarom in op duidelijke en toegankelijke informatie, het coachen van vrijwilligers, het begeleiden van jeugdwerkprojecten en nagelnieuwe initiatieven voor en/of door kinderen en jongeren in Sint-Niklaas en zijn deelgemeenten.Bij de JOS-medewerkers kan je terecht voor al je vragen over jeugdwerk in Sint-Niklaas.

JOS Vzw is opgericht door het stadsbestuur van Sint-Niklaas en wordt bestuurd door vertegenwoordigers van het stadsbestuur én het jeugdwerk.

Het JOS-Team
Bart De Bruyne

Schepen van jeugd
Voorzitter

Jürgen Naudts

Coördinator
Tel: 0468 25 01 82

Sara Weemaes

Ondersteuning jeugdwerkprojecten en vrijwilligers
(focus jeugdhuizen en speelpleinwerking)
Tel: 0497 06 27 52

Toon De Beleyr

Ondersteuning jeugdwerkprojecten en vrijwilligers
(focus jeugdhuizen en jeugdbewegingen)
Projecten niet-georganiseerde kinderen en jongeren
Tel: 0489 94 60 71

Evelyne Dierickx

Jeugdwerker
Tel: 0495 72 58 53

Kato Van der Gucht

Jeugdwerker
Tel: 0484 38 63 50